მობილობის მსურველ პირთა საყურადღებოდ – 2023

2022-2023 ს/წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობა

მობილობის მსურველ პირთა საყურადღებოდ!!!

ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა –

2023 წლის  30 იანვრიდან 2023 წლის 8 თებერვლის 18:00 სთ-მდე

ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციისთვის გადადით შემდეგ ბმულზე (www.students.emis.ge)

მობილობის მსურველი პირი (მობილობაზე თანხმობის მიღების შემდეგ) რეგისტრაციას

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაივლის

2023 წლის 10 თებერვლიდან – 15 თებერვლის ჩათვლით

მისამართზე; ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. N 113, პირველი კორპუსი, ოთახი 303

წარმოსადგენი დოკუმენტია

განცხადება რექტორის სახელზე  (ივსება ადგილზე)

ატესტატი ან და ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

პირადობის მოწმობის (პასპორტის) 2 ასლი;

უსდ-ში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი;

ცნობა სტატუსის შესახებ;

სტუდენტის ბარათის ასლი (ჩაბარებული სასწავლო კურსების (გავლილი კრედიტების) მითითებით);

ფოტოსურათი (3X4) დიკზე ჩაწერილი; 

მიწერის მოწმობის, ან სამხედრო ბილეთის ასლი (სამხედრო ვალდებულთათვის)(ვაჟებისათვის);

რეგისტრაცია ასევე შესაძლებელია ელექტრონულად

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvTYxjGhX5GVZR6OPIe_mQYixmCNPYaxE8f7verdEITIDaMg/closedform)

ასატვირთი დოკუმენტია

განცხადება რექტორის სახელზე  (განცხადების ფორმა)

ატესტატის ასლი PDF;

პირადობის მოწმობის (პასპორტის) 2 ასლი PDF;

უსდ-ში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი PDF;

ცნობა სტატუსის შესახებ PDF;

სტუდენტის ბარათის ასლი (ჩაბარებული სასწავლო კურსების (გავლილი კრედიტების) მითითებით) PDF;

ფოტოსურათის (3X4) ელექტრონული ვერსია jpg; 

მიწერის მოწმობის, ან სამხედრო ბილეთის ასლი (სამხედრო ვალდებულთათვის)(ვაჟებისათვის) PDF;

შენიშვნა: სტუდენტის სარეგისტრაციო ანკეტა არის საფუძველი  რეესტრში მონაცემების შესატანად. არასწორად შევსებულ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელია პირადად სტუდენტი

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 577 98 77 84

შიდა მობილობის მსურველთათვის

რეგისტრაცია იწარმოებს

მისამართზე: ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. N 113, პირველი კორპუსი, ოთახი 303

ასევე ელექტრონულად

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNnxZy1AS0WaDDDPGqehS3S5co7Awol675qNMdFGo8IQcqiA/viewform

(განცხადების წარმოდგენა (ფორმა))

ლინკი

30 იანვრიდან 15  თებერვლის ჩათვლით

ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით    ტელ:  577 98 77 84;  595 20 92 62