მობილობის მსურველ პირთა საყურადღებოდ! 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა

მობილობის მსურველი პირი (მობილობაზე თანხმობის მიღების შემდეგ) რეგისტრაციას სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაივლის

2023 წლის 11 სექტემბრიდან – 19 სექტემბრის ჩათვლით

მისამართზე; ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. N 113, პირველი კორპუსი, ოთახი 303

წარმოსადგენი დოკუმენტია:

 • განცხადება რექტორის სახელზე  (ივსება ადგილზე)
 • ატესტატი ან და ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 • პირადობის მოწმობის (პასპორტის) 2 ასლი;
 • უსდ-ში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი;
 • ცნობა სტატუსის შესახებ;
 • სტუდენტის ბარათის ასლი (ჩაბარებული სასწავლო კურსების (გავლილი კრედიტების) მითითებით);
 • ფოტოსურათი (3X4) დიკზე ჩაწერილი; 
 • მიწერის მოწმობის, ან სამხედრო ბილეთის ასლი (სამხედრო ვალდებულთათვის)(ვაჟებისათვის);

რეგისტრაცია ასევე შესაძლებელია ელექტრონულად

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvTYxjGhX5GVZR6OPIe_mQYixmCNPYaxE8f7verdEITIDaMg/closedform

ასატვირთი დოკუმენტია

 • განცხადება რექტორის სახელზე  (განცხადების ფორმა)
 • ატესტატის ასლი PDF;
 • პირადობის მოწმობის (პასპორტის) 2 ასლი PDF;
 • უსდ-ში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი PDF;
 • ცნობა სტატუსის შესახებ PDF;
 • სტუდენტის ბარათის ასლი (ჩაბარებული სასწავლო კურსების (გავლილი კრედიტების) მითითებით) PDF;
 • ფოტოსურათის (3X4) ელექტრონული ვერსია jpg; 
 • მიწერის მოწმობის, ან სამხედრო ბილეთის ასლი (სამხედრო ვალდებულთათვის)(ვაჟებისათვის) PDF;

შენიშვნა: სტუდენტის სარეგისტრაციო ანკეტა არის საფუძველი  რეესტრში მონაცემების შესატანად. არასწორად შევსებულ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელია პირადად სტუდენტი

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 577 98 77 84

შიდა მობილობის მსურველთათვის

რეგისტრაცია იწარმოებს

მისამართზე: ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. N 113, პირველი კორპუსი, ოთახი 303

ასევე ელექტრონულად

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNnxZy1AS0WaDDDPGqehS3S5co7Awol675qNMdFGo8IQcqiA/viewform

განცხადების წარმოდგენა (ჩამოტვირთეთ განცხადების ფორმა)

29 აგვისტოდან – 22 სექტემბრის ჩათვლით

ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ტელ:  577 98 77 84;  595 20 92 62