მორიგი ონლაინ კონფერენცია უნივერსიტეტში

10 ივნისს გაიმართა ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია. კონფერენციამ moodle-ში იმუშავა ორ სექციად: მათემატიკა-ასტრონომიისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სექცია და აგრარულ მეცნიერებათა სექცია. კონფერენცია მიეძღვნა უნივერსიტეტის დაარსებიდან 30 წლის იუბილეს. იხილეთ კონფერენციის სამუშაო პროგრამა.