ნინო მეგენეიშვილის ნაშრომის წინასწარი განხილვა

2021 წლის 2 სექტემბერს  15 საათზე განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოზე გაიმართება ქართული ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის ნინო მეგენეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის წინასწარი განხილვა.

სადისერტაციო თემა: „ბესარიონ ორბელიშვილის  ,,გრდემლი“  (კოდიკოლოგიურ-ტექსტოლოგიური ანალიზი)“

ხელმძღვანელი – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნესტან სულავა.

სხდომა გაიმართება MOODLE-ის პლატფორმით.