ნ.მეგენეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის განხილვა

2021 წლის 5 ნოემბერს 13 საათზე გაიმართება განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ფილოლოგიის სადოქტრო პროგრამის დოქტორანტ ნინო მეგენეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის: „ბესარიონ ორბელიშვილის „გრდემლის“ კოდიკოლოგიურ- ტექსტოლოგიური ანალიზი“ (დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნესტან სულავა)  საჯარო განხილვა.  დასწრების მსურველებს შეუძლიათ ისარგებლონ შემდეგი მისამართით: 
https://zoom.us/j/92790296517?pwd=UmNPWXFUR3NsbnlZZ09rL2F3Ri9Gdz09