პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი სჯსუში

სსიპ – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრად განისაზღვრა სსიპ – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურისტი თამარ ხოსიტაშვილი

ტელ.: 595035507