პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

15.06.2020-დან იწყება დამატებითი (Minor) პროგრამებზე რეგისტრაცია

 

დამატებითი (Minor) პროგრამების ანოტაციები

  1.  ისტორიის დამატებითი პროგრამა
  2.  ქართული ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამა
  3.  ინგლისური ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამა
  4. მასწავლებლის მომზადების დამატებითი პროგრამა 
  5. თურქული ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამა 
  6. ინფორმაციული ტექნოლოგიების დამატებითი პროგრამა
  7. აგრონომიის დამატებითი პროგრამა
  8. ექსტენციის და აგროგანათლების დამატებითი პროგრამა
  9. ეკოლოგიის დამატებითი პროგრამა
  10.  ბიზნესის ადმინისტრირების დამატებითი პროგრამა

 

რეგისტრაციის გასავლელად მიყევით ლინკს https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKs_pTh2SBmZajVc8hbtqpKJ8pGYGZhDzxZ5PMCZ-QZzvv2Q/viewform