პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის მსურველთათვის

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესიულ მოდულურ
პროგრამებზე პროფესიულ სტუდენტთა შერჩევა როგორც დისტანციურ, ასევე
კონტაქტური ფორმატით დაგეგმილია მიმდინარე წლის 11 და 12 სექტემბერს
მისამართზე: ახალქალაქი, აღმაშენებლის ქ. N119

1. 11 სექტემბერს – 10 საათიდან (სატყეო საქმე, ელექტროობა)

2. 12 სსექტემბერს- 10 საათიდან ( კომპიუტერული ქსელი და სისტემები)

აპლიკანტემა, რომელთაც აირჩის მოტივაციური გასაუბრების დისტანციური
ფორმატი გთხოვთ ისარგებლოთ ზუმის შემდეგი ბმულით:

https://zoom.us/j/97417415688?pwd=cFFSeGZ3cVlwT1djQXh3TjF6MGVCZz09