პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის მსურველთათვის

ცხადდება მიღება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2023

ახალქალაქი:

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები  -მეოთხე დონე (საშუალო);(სრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის)  11 ადგილი

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები -მეოთხე დონე (საშუალო);  (პროგრამა,რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები.  მხოლოდ საბაზო განათლების მქონე პირთათვის): 20 ადგილი

სატყეო საქმე- მეოთხე დონე (საშუალო); (სრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის) –20 ადგილი

სატყეო საქმე – მეოთხე დონე (საშუალო); (პროგრამა,რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები. მხოლოდ  საბაზო განათლების მქონე პირთათვის): 20 ადგილი

ელექტროობა – მეოთხე დონე (საშუალო) ,(სრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის) 14 ადგილი

ელექტროობა – მეოთხე დონე (საშუალო), (პროგრამა,რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები. მხოლოდ  საბაზო განათლების მქონე პირთათვის):   15 ადგილი

საბაჟო საქმე-მეხუთე დონე  (სრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის)  12 ადგილი

ახალციხე :

საექთნო განათლება- მეხუთე დონე  (სრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის)  11  ადგილი

პროფესიულპროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციის  ვადები

–  22.05.2023     10.09.2023

რეგისტრაციის ვებ- გვერდი :  www.vet.emis.ge/

იხილეთ სისტემაში რეგისტრაციის, ვერიფიკაციის ინსტრუქცია

მეხუთე დონის პროფესიულპროგრამებზესწავლების მსურველებისთვის სავალდებულოა პროფესიულ ტესტირების გავლა საგამოცდო ცენტრებში.

ესამე დონის  და მეოთხე დონის პროფესიულპროგრამებზესწავლების მსურველების შერჩევა განხორციელდება უნივერსიტეტის მიერ. 

შერჩევის თარიღები და შეფასების მეთოდები  გადმოგეგზავნებათ იმ ელექტრონულ ფოსტაზე, რომლითაც დარეგისტრირდით პროგრამის არჩევისას.

პროფესიულ პროგრამებზე სწავლა დაწყება            –  15.11.2023

საკონტაქტო ინფორმაცია:  591 411 285   ნუნუ ჭაღიაშვილი