პროფესორ-მასწავლებელთათვის ცხადდება მობილობა რუმინეთში

Erasmus+ პროგრამის ფარგლებში პროფესორ-მასწავლებელთათვის ცხადდება მობილობა რუმინეთში, ალექსანდრე იოან კუზას უნივერსიტეტში.
მონაწილეობის ხარჯი ანაზღაურდება პროგრამის მიერ, წარმოსადგენი დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.

საბუთები უნდა წარადგინოთ 15 დეკემბრის ჩათვლით შემდეგ ელ.ფოსტაზე  [email protected]
საკონტაქტო პირი: გურანდა მოდებაძე,  საზღვარგარეთთან ურთიერთობის სამსახურის, უფროსი სპეციალისტი.