პროფესორ ნიკო ახალკაცის ვებინარი

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის  აკადემიური  და მოწვეული პერსონალისათვის პროფესორი  ნიკო ახალკაცი,  ჩაატარებს  ვებინარს თემაზე: “სამეცნიერო მეტრიკის საკითხები – სამეცნიერო ნაშრომის ბიბლიოგრაფიის ფორმირება საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების მოთხოვნების შესაბამისად”. 

ვებინარის დაწყების დრო – 14 თებერვალი 17.00 საათი.

 ვებინარი  ჩარატარდება Zoom-ში მისამართზე https://zoom.us/j/97787298257?pwd=MTUyd21BNE5BMk8rSWVTcXNRNUZDZz09