პროფესორ უჩა ბლუაშვილის საჯარო ლექცია

9 თებერვალს, ზუმის პლატფორმის საშუალებით გაიმართა განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორის, უჩა ბლუაშვილის საჯარო ლექცია თემაზე: „მე-20 საუკუნის 20-30 წლების რეპრესიები: მითები და სინამდვილე“.

ლექციას ესწრებოდნენ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მაკა ბერიძე, განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი გულიკო ბექაური, სასწავლებლის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი და აღნიშნული თემით დაინტერესებული სტუდენტები.