სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსტეტი

ჩვენ მხარს ვუჭერთ ევროპული განათლების და კვალიფიკაციის დანერგვის ინიციატივებს და ღონისძიებებს. აქტიურად ვმონაწილეობთ ბოლონიის პროცესში და ვხელმძღვანელობთ ევროპული უნივერსიტეტის შესახებ დიდი ქარტიის პრინციპით. ჩვენი მისიაა საკაცობრიო და ეროვნული ღირებულებების დაცვისა და განმტკიცების საფუძველზე განსწავლული და კვალიფიციური კადრების აღზრდა.