როინ თათეშვილი ადმინისტრაციის თანამშრომლებს შეხვდა

17 მარტს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, როინ თათეშვილი ადმინისტრაციის თანამშრომლებს შეხვდა და შემდეგ საკითხებზე დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა:

პანდემიის პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები და რეკომენდაციების შესრულების აუცილებლობა;

ეპიდსიტუაციის გათვალისწინებით შემუშავებული სამუშაო გრაფიკი, რაც გულისხმობს 10:00-16:00 კონტაქტურ, ხოლო დანარჩენ საათებში დისტანციურ მუშაობას; ასევე, საათობრივ კონტროლსა და აღრიცხვას.

თანამშრომელთა გაწეული საქმიანობის შეფასებას სპეციალურად შემუშავებული ფორმის საფუძველზე;

თითოეული განყოფილების შესრულებული საქმიანობის ანგარიში და სამოქმედო გეგმა;

შეხვედრის ბოლოს, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა თანამშრომლების შეკითხვებს უპასუხა და მათი იდეები გაიზიარა.