საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილება

2022 წლის 10 მარტს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობა დაასრულა ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა ფაკულტეტის საატესტაციო კომისიამ.

 საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით, ატესტაციას დაქვემდებარებული პროფესორი გიორგი მესხი (მიმართულება-ფიზიკა – მათემატიკა)   შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას.