საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილება

2022 წლის 11 მარტს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობა დაასრულა იურიდიული ფაკულტეტის საატესტაციო კომისიამ.

 საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით, ატესტაციას დაქვემდებარებული პროფესორი მალხაზ ლომსაძე (მიმართულება-სისხლის სამართალი – სისხლის სამართლის პროცესი)   შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას.