საგამოცდო პროგრამები პროფესიულისთვის

2022 წელს უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო და საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასაბარებელი ტესტების საგამოცდო პროგრამა:

საგამოცდო პროგრამა წიგნიერებაში

საგამოცდო პროგრამა რაოდენობრივ წიგნიერებაში

საგამოცდო პროგრამა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში