სადისერტაციო ნაშრომის განხილვა

2023 წლის 12 ივლის, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 13 საათზე, ზაზაძის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება ინჟინერიის აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის, აგრონომიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თამარ ნარიმანიშვილის დისერტაციის დაცვა თემაზე:  „საშემოდგომო ხორბლის თესვის ოპტიმალური ვადების დადგენა სამხრეთ საქართველოში“.

დასწრება თავისუფალია.