სადისერტაციო ნაშრომის წინასწარი განხილვა 14 მაისი

2024 წლის 14 მაისს, 14:00 სთ-ზე,  საქართველოს ეროვნულ აკადემიაში გაიმართება სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრონომიის დოქტორანტის, ირინა ხელისუფალის სადისერტაციო ნაშრომის „ენტომოპათოგენური ნემატოდების (Steinernema,Heterorhabditis) გამოყენება მავნე მწერების ბიოკონტროლისათვის სამცხე-ჯავახეთში“ წინასწარი განხილვა.

დასწრება შესაძლებელია ზუმშიც:

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/86567378504?pwd=X6TD3WKysaeFbdiQl7tX2HHjnQXEva.1

Meeting ID: 865 6737 8504
Passcode: B4yTPG