საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის ანონსი

საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის “მეცნიერების თანამედროვე
სტანდარტები – აფხაზეთის შემსწავლელი კვლევების გამოწვევები და
პერსპექტივები” 25-30 აგვისტო

იხილეთ ანონსი