სავალდებულო აკადემიური რეგისტრაცია

დაიწყო აკადემიური რეგისტრაცია

რეგისტრაცია გაგრძელდება 2023 წლის 10 მარტის ჩათვლით

რეგისტრაციის გავლა სავალდებულოა

რეგისტრაციის გაუვლელობის შემთხვევაში სტუდენტს შეუჩერდება სტატუსი

ტექნიკური დახმარებისთვის მიმართეთ სტუდენტთა მომსახურების ცენტრს

პირველი კორპუსი, ოთახი 303

ტელ. 577 98 77 84