სავალდებულო აკადემიური რეგისტრაცია სტუდენტებისთვის 2023

აკადემიური რეგისტრაცია განხორციელდება 15 სექტებრიდან 29 სექტემბრის ჩათვლით

სჯსუს ამავე ვებ გვერდზე (https://sjuni.edu.ge/) სასწავლო პროცესების მართვის სისტემიდან (http://31.146.82.69/au/)

აკადემიური რეგისტრაციის გაუვლელობის შემხვევაში სტუდენტებს შეუჩერდებათ სტატუსი!