სალომე ზვიადაძის ნაშრომის წინასწარი განხილვა

26 თებერვალს 12 საათზე გაიმართება ქართული ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ სალომე ზვიადაძის სადისერტაციო ნაშრომის –  „ძველი ქართული ტიპიკონი: ლიტურგიული ტრადიცია და სიახლე“, წინასწარი განხილვა მისამართზე: https://zoom.us/j/93328390230?pwd=Vlg4TVd2VnRJdDJHclp2UEhGdUxxQT09

ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნესტან სულავა.