სამაგისტრო გამოცდის შედეგები – 2022

პირადი ნომერისამაგისტრო პროგრამამისაღები გამოცდების შედეგები სპეციალობაში
03******438საქართველოს ისტორია62
 247******055საქართველოს ისტორია53
 305******210საქართველოს ისტორია52
 447******670საქართველოს ისტორია54
 503******650საქართველოს ისტორია71
 660******461ქართველური ენათმეცნიერება57
 705******613ქართველური ენათმეცნიერება55
 803******438ქართველური ენათმეცნიერება65
 947******503ქართული ლიტერატურის ისტორია53
 1047******205ქართული ლიტერატურის ისტორია56
 1147******929ბიზნესის ადმინისტრირება51
 1203******682ბიზნესის ადმინისტრირება51
 1347******590ბიზნესის ადმინისტრირება52
 1407******732ბიზნესის ადმინისტრირება51
 1507******758ბიზნესის ადმინისტრირება57
 1647******718ბიზნესის ადმინისტრირება53
 1747******929ბიზნეს-ინფორმატიკა61
18 47******692ბიზნეს-ინფორმატიკა65
1947******590ბიზნეს-ინფორმატიკა60