სამაგისტრო პროგრამა ევროპაში 2021-2022

ქალაქ იაშის ალექსანდრუ იონ კუზას უნივერსიტეტისსამართლის ფაკულტეტის „ევროპული კვლევებისცენტრი“ 2021-2022 აკადემიური წლისთვის აცხადებს მიღებას „ევროპული კვლევების და ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოს სამაგისტრო პროგრამაზე“ (TheMaster Programme in European Studies and the EU’s EasternNeighbourhood). პროგრამის 25 ადგილი განკუთვნილია ევროკავშირის მოქალაქეებისთვის, 25 ადგილი კი ევროკავშირის არა წევრის ქვეყნების წარმომადგენლებისთვის წლიური ღირებულებით 2 070 ევრო. დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია საიტზეhttps://cse.uaic.ro/en/mesen.htm.