სამუშაო შეხვედრა E-PSY-ის ფარგლებში

მიმდინარე წლის 21 იანვარს განხორციელდა სამუშაო შეხვედრა ინსტიტუციური განვითარების პროექტის- ფსიკოლოგიური კონსულტაციების ცენტრების შექმნა სტუდენტებისთვის (E-PSY) ფარგლებში, შეხვედრას მასპინძლობდა პროექტის კოორდინატორი – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კონსოლციუმზე განხილული იქნა გავლილი წლის ჩატარებული სამუშაოები და დაიგემა მომდევნო წელს განსახორციელებელი აქტივობები.