ცხადდება მიღება 2019-2020 სასწავლო წლისთვის

 შემდეგ პროგრამებზე:

სამართალი (ახალციხე) – 70 ვაკანსია (2250 ლარი)
სამართალი (ახალქალაქი) – 20 ვაკანსია (2250 ლარი)
ბიზნესის ადმინისტრირება (საბუღალტრო აღრიცხვა, მენეჯმენტი, ფინანსები) (ახალციხე) – 70 ვაკანსია (2250 ლარი)

ქართულ ენაში მომზადების  საგანმანათლებლო პროგრამა – 2250 ლარი

  • აზერბაიჯანულენოვანთათვის (ახალციხე) – 20 ვაკანსია
  • სომხურენოვანთათვის (ახალციხე) – 20 ვაკანსია
  • აფხაზურენოვანთათვის (ახალციხე) – 6 ვაკანსია
  • ოსურენოვანთათვის (ახალციხე) – 6 ვაკანსია
  • აზერბაიჯანულენოვანთათვის (ახალქალაქი) – 20 ვაკანსია
  • სომხურენოვანთათვის (ახალქალაქი) – 20 ვაკანსია
  • აფხაზურენოვანთათვის (ახალქალაქი) – 2 ვაკანსია
  • ოსურენოვანთათვის (ახალქალაქი) – 2 ვაკანსია

 

 

სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება:

ისტორია (ახალციხე) – 60 ვაკანსია
ისტორია (ახალქალაქი)  – 20 ვაკანსია
ქართული ფილოლოგია (ახალციხე) – 60 ვაკანსია
ქართული ფილოლოგია (ახალქალაქი) – 20 ვაკანსია
ინგლისური ფილოლოგია (ახალციხე) – 50 ვაკანსია
თურქული ფილოლოგია (ახალციხე) – 30 ვაკანსია
დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (ახალციხე) – 50 ვაკანსია

საჯარო მმართველობა (ახალციხე) – 70 ვაკანსია
საჯარო მმართველობა (ახალქალაქი) – 20 ვაკანსია

ეკონომიკა (ახალციხე) – 80 ვაკანსია
ეკონომიკა (ახალქალაქი) – 20 ვაკანსია

ინფორმაციული ტექნოლოგიები (ახალციხე) – 40 ვაკანსია
მათემატიკა (ახალციხე) – 40 ვაკანსია
ეკოლოგია (ახალციხე) – 40 ვაკანსია
აგრონომია (ახალციხე) – 30 ვაკანსია
აგრონომია (ახალქალაქი) – 10 ვაკანსია

 

1000 ვაკანტური ადგილიდან სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება – 320.

დაფინანსებულ პროგრამებზე ადგილები გადანაწილდება ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული ქულებისა და უნივერსიტეტის პრიორიტეტების შესაბამისად!

 

აბიტურინტებმა, რომელბმაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებში გადალახეს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და ჩაირიცხნენ  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, უნდა გაიარონ  რეგისტრაცია. რეგისტრაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: აბიტურინტთა რეგისტრაცია

გისურვებთ წარმატებებს!