სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭომაც მიანიჭა ავტორიზაცია

2020 წლის 23 აპრილს გაიმართა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა, რომლის გადაწყვეტილებითაც სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს მიენიჭა ავტორიზაცია. გილოცავთ!