სასწავლო ცხრილები 2021-2022 სასწავლო წელი

იხილეთ ახალი სასწავლო სემესტრის ცხრილები

გაითვალისწინეთ, რომ პირველკურსელებმა ლექციაზე შესასვლელად უნდა გამოიყენოთ საგნის გასწვრივ მოთავსებული ბმული, ლექციაზე დასწრება რომ შეძლოთ თქვენს მოწყობილობაში ჩამოტვირთული უნდა გქონდეთ zoom-ის აპლიკაცია.

1.განათლების, ჰუმანიტარულ და სოცილაურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ახალციხე

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოცილაურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ახალქალაქი

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოცილაურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მაგისტრატურა


2. ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი ახალციხე (minor პროგრამები)

ბიზნესის ადმინისტრიების ფაკულტეტი მაგისტრატურა

ბიზნესის ადმინისტრიების ფაკულტეტი ახალქალაქი

დოქტორანტურა


3. იურიდიული ფაკულტეტი ახალციხე

იურიდიული ფაკულტეტი ახალქალაქი


4. ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი მაგისტრატურა

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა “კომპლიუტერული ქსელი და სისტემებეი”