საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის ტრენინგკურსები

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი, დისტანციური სწავლების ფარგლებში აცხადებს ტრენინგკურსებს:

        * საჯარო სექტორში აუდიტორული მომსახურების გაწევის უფლების მოპოვების მსურველ პირთა სერტიფიცირების კურსი [1]     21 თებერვლიდან   6 მაისის ჩათვლით;

        * რისკების მართვა სახელმწიფო შესყიდვებში [2]   2   –  21  მარტი;

        * შიდა აუდიტი მუნიციპალიტეტებისთვის [3]    7   –  11 მარტი;

        * პროგრამული ბიუჯეტირება [4]    14  –  17  მარტი;

        * სამუშაოს შესრულების მართვა და მოხელის შეფასება საჯარო სამსახურში [5]   21 – 25
მარტი;

        * საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საბაზისო პროგრამა – მოხელის მენეჯერული უნარები [6]  10  –  25  მარტი;

        * საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საბაზისო პროგრამა  – პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსი [7]  21 მარტიდან  1-ლი  აპრილის
ჩათვლით.

  დეტალური ინფორმაცია:  www.sai.ge [8]   032 2 054 615,  599 85 81 84