სოფლის მეურნეობის პრაქტიკა სამხრეთ გერმანიაში

გთავაზობთ სოფლის მეურნეობის პრაქტიკას სამხრეთ გერმანიაში.

“AgrarKontakte International” წარმოადგენს დამოუკიდებელ არაკომერციულ ასოციაციას 30 წლიანი გამოცდილებით, რომელიც ახორციელებს საერთაშორისო პროგრამებს და სხვადასხვა სასწავლო ტურებს სოფლის მეურნეობისა და კვების მრეწველობის მიმართულებით.