სტუდენტთა აკადემიური რეგისტრაცია 2019-2020 სასწავლო წლისთვის

2019-2020 სასწავლო წლის სტუდენტთა შემოდგომის სემესტრის აკადემიური რეგისტრაცია განხორციელდება 9 სექტემბრიდან 30 სექტემბრამდე სასწავლო პროცესების მართვის ელექტრონული სისტემის საშუალებით.

აკადემიური რეგისტრაციის გაუვლელობა გახდება სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძველი

კონსულტაციებისათვის მიმართეთ რეგისტრაციის სამსახურს:

მის: პირველი კორპუსი, ოთახი 303;  ტელ: 577 98 77 84; 595 20 92 62