სტუდენტური კონკურსი პლაგიატზე

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  – საქართველოს 11 უსდ-ს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრსა და 4 ევროპულ უნივერსიტეტებს(დიდი ბრიტანეთი, შვედეთი, ირლანდია, ავსტრია) შორის წარმოადგენს ერთ-ერთ პარტნიორ უნივერსიტეტს   ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საერთაშორისო პროექტი EU-ERASMUS+ +INTEGRITU„აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისათვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში .

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში  ტარდებასტუდენტური პოსტერების კონკურს. გთხოვთ,  სტუდენტებს მიიღოთ მონაწილეობა პლაგიატის კონკურსში (მონაწილეობა შეუძლია ყველას). ფულადი ჯილდო პირველი სამი მონაწილისთვის საკმაოდ მაღალია.

 

 

კონკურსის ლინკები:

http://iliauni.edu.ge/ge/siaxleebi-8/konkursebi/studenturi-posterebis-konkursi-plagiatis-shesaxeb.page

https://jobs.ge/ge/?view=jobs&id=250385