სჯსუ გაზეთი

გაზეთი “მესხეთის უნივერსიტეტი” დაარსებიდან 30 წლის იუბილეს აღნიშნავს.

იხილეთ გაზეთის ელექტრონული ვერსიები:

გაზეთის – “მესხეთის უნივერსიტეტი” მე-8 ნომერი
გაზეთის – “მესხეთის უნივერსიტეტი” მე-9 ნომერი  
გაზეთის – “მესხეთის უნივერსიტეტი” მე-10 მე -11 ნომერი 
გაზეთის – “მესხეთის უნივერსიტეტი” 2019 წლის 1-ლი ნომერი
გაზეთის – “მესხეთის უნივერსიტეტი” 2019 წლის მე-2 – მე-3 ნომერი
გაზეთის – “მესხეთის უნივერსიტეტი” 2019 წლის მე-4 ნომერი
გაზეთის – “მესხეთის უნივერსიტეტი” 2019 წლის მე-5 ნომერი
გაზეთის – “მესხეთის უნივერსიტეტი” 2019 წლის მე-6 – მე-7 ნომერი
გაზეთის – “მესხეთის უნივერსიტეტი” 2019 წლის მე-8 ნომერი
გაზეთის – “მესხეთის უნივერსიტეტი” 2019 წლის მე-9 ნომერი
გაზეთის – “მესხეთის უნივერსიტეტი” 2019  წლის მე-10 – მე-11 ნომერი
გაზეთის – “მესხეთის უნივერსიტეტი” 2020 წლის 1-ლი ნომერი
გაზეთის – “მესხეთის უნივერსიტეტი” 2020 წლის მე-2 ნომერი
გაზეთის – “მესხეთის უნივერსიტეტი” 2020 წლის მე-3 ნომერი
გაზეთის – “მესხეთის უნივერსიტეტი” 2020 წლის მე-4 მე-5 ნომერი
გაზეთის – “მესხეთის უნივერსიტეტი” 2020 წლის მე-6 მე-7 ნომერი 
გაზეთის – “მესხეთის უნივერსიტეტი” 2021 წლის 1-ლი მე-2 ნომერი
გაზეთის – “მესხეთის უნივერსიტეტი” 2021 წლის  მე-3 მე-4 ნომერი
გაზეთის – “მესხეთის უნივერსიტეტი” 2021 წლის  მე-5 მე-6 ნომერი
გაზეთის – “მესხეთის უნივერსიტეტი” 2021 წლის  მე-7 მე-8 ნომერი