სჯსუ-ში სამეცნიერო საქმიანობა გრძელდება

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის მოწვეული დოქტორის თორნიკე ხოშტარიას სამეცნიერო სტატია სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახელით გამოქვეყნდა საერთაშორისო ელექტრონულ ბაზაში “Scopus”.

სტატია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08841241.2020.1725955