ტრენინგი უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და მოწვეული პედაგოგებისათვის

მიმდინარე წლის 23-26 სექტემბერს დაგემილია ტრენინგები შემდეგ თემაზე ,,უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ახალი სასწავლო გარემოსთვის შეფასების ინსტრუმენტები/ხერხები“.

სრული ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე>>>