უნივერსიტეტის გამოცემები

Journal “Astronomy & Astrophysics (Caucasus)”