უწყვეტი განათლება

კურსის დასახელება: უნივერსიტეტის როლი რეგიონში;

ხანგრძლივობა : 2 საათი

თარიღი: 15.05.22

კურსის შესახებ: ტრენინგკურსის მიზანია უნივერსიტეტისა და ადგილობრივ დონეზე წარმოდგენილი საჯარო სტრუქტურების ადმინისტრაციებისა და მკვლევრებისთვის რეგიონის განვითარებაში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების როლის წარმოჩენა. 

მსმენელთა რაოდენობა: 20

ადგილი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტრენერი: ნინო ხაზალაშვილი

მეილი: [email protected]

ტელეფონი: +995 (+995) 577 95 82 81;


კურსის დასახელება: სტრატეგიული დაგეგმვა და საერთაშორიოს თანამშრომლობის სტრატეგია

ხანგრძლივობა : 3 საათი

თარიღი: 18.05.22

კურსის შესახებ: ტრენინგკურსის მიზანია დაეხმაროს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ და აკადემიურ პერსონალს უნივერსიტეტის საქმიანობის სტრატეგიული დაგეგმვასა და საერთაშორისო თანამშრომლობის სტრატეგიის შემუშავებაში.  აღნიშნული კურსი ასევე სასარგებლო იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის და სამხარეო ადმინისტრაციების თანამშრომლებისათვის, რათა საჯარო სექტორსა და უნივერსიტეტს შორის გაძლიერდეს თანამშრომლობა და ავიდეს სტრატეგიულ დონეზე.

მსმენელთა რაოდენობა: 20

ადგილი: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტრენერი: ვახტანგ თაქთაქიძე

მეილი: [email protected]m

ტელეფონი: +995 591 449 768