,,უწყვეტი განათლების ცენტრი“ აცხადებს მსმენელთა მიღებას საერთო სამაგისტრო გამოცდებისთვის მოსამზადებელ კურსზე

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,უწყვეტი განათლების ცენტრი“ აცხადებს მსმენელთა მიღებას საერთო სამაგისტრო გამოცდებისთვის მოსამზადებლად ვერბალურ და მათემატიკურ ნაწილში.
რეგისტრაცია გაგრძელდება 3 მაისის ჩათვლით.
მეცადინეობა ჩატარდება:
მათემატიკურ ნაწილში – კვირაში ერთხელ 2 საათის ხანგრძლივობით;
ვერბალურ ნაწილში – კვირაში ერთხელ 2 საათის ხანგრძლივობით;
მეცადინეობები იწარმოებს 6 მაისიდან 5 ივლისის ჩათვლით.

რეგისტრაციისათვის მოგვმართეთ შემდეგ მისამართზე:
ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. № 113 ოთახი 304;
საკონტაქტო პირი; მანანა ობოლაშვილი
მობ.: 577 98 77 11