ფინანსური დავალიანების გამო სტატუსშეჩერებული სტუდენტების საყურადღებოდ!

სტუდენტებს, რომლებსაც შეჩერებული აქვთ სტუდენტის სტატუსი ფინანსური დავალიანების გამო, სწავლის გაგრძელების მიზნით 14 ოქტომბრამდე რექტორის სახელზე  უნდა დაწერონ განცხადება სტატუსის აღდგენის  თაობაზე