აკრედიტებული სადოქტორო პროგრამა

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამამ აკრედიტაცია მიიღო.