ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სასერტიფიკატო გამოცდა ქართულ ენაში ჩატარდება 2021 წლის 5 ივლისს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსში (მისამართი: ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. 113); III კორპუსში (მისამართი: ქ. ახალქალაქი, აღმაშენებლის ქ. 108). გამოცდა ჩატარდება კონტაქტურად 11 საათზე.