ცხადდება მიღება პროფესიულ პროგრამებზე

ყურადღება!

ცხადდება 2021 წელს პროფესიულ პროგრამებზე მიღება (ახალქალაქი)პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციის ვადები – 12.07.2021 20.08.2021

🔹ბუღალტრული აღიცხვა – მეხუთე დონე (უმაღლესი); 20-ადგილი

🔹საბაჟო საქმე – მეხუთე დონე (უმაღლესი); 6-ადგილი

🔹მებოსტნე – მესამე დონე (საბაზო); 20 ადგილი

🔹კომპიუტერული ქსელი და სისტემები – მეოთხე დონე(საშუალო); (სრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის) 20 ადგილი

🔹კომპიუტერული ქსელი და სისტემები -მეოთხე დონე (საშუალო); (პროგრამა,რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები. მხოლოდ საბაზო განათლების მქონე პირთათვის): 20 ადგილი

🔹სატყეო საქმე- მეოთხე დონე (საშუალო); (სრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის) 20 ადგილი

🔹სატყეო საქმე – მეოთხე დონე (საშუალო); (პროგრამა,რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები. მხოლოდ საბაზო განათლების მქონე პირთათვის): 20 ადგილი

🔹ელექტროობა – მეოთხე დონე (საშუალო) ,(სრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის) 15 ადგილი

🔹ელექტროობა – მეოთხე დონე (საშუალო), (პროგრამა,რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები. მხოლოდ საბაზო განათლების მქონე პირთათვის): 15 ადგილი

რეგისტრაციის ვებ- გვერდი : www.vet.emis.ge/

🔹მეხუთე დონის პროფესიულ პროგრამებზე სწავლების მსურველებისთვის სავალდებულოა პროფესიულ ტესტირების გავლა საგამოცდო ცენტრებში, ზოგიერთ პროგრამაზე დამატებით ჩატარდება გასაუბრება.

🔹მესამე დონის და მეოთხე დონის პროფესიულ პროგრამებზე სწავლების მსურველების შერჩევა განხორციელდება უნივერსიტეტის მიერ. შერჩევის თარიღები და შეფასების მეთოდები გადმოგეგზავნებათ იმ ელექტრონულ ფოსტაზე, რომლითაც დარეგისტრირდით პროგრამის არჩევისას.

🔹პროფესიულ პროგრამებზე სწავლა დაწყება 25.10.2021

პროფესიული სტუდენტები, რომლებიც პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე
სწავლის უფლებას მოიპოვებენ რუსულ, აზერბაიჯანულ ან სომხურ ენაზე
ტესტირების გზით. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულით (ქართული ენა A2,
ქართული ენა B1.)

საკონტაქტო პირი ნუნუ ჭაღიაშვილი 591411285