შედეგები-ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

იხილეთ სსიპ – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნების შედეგები