შეხვედრა ვეტერინარიის მიმართულების სტუდენტებთან

ფრანგულ- ქართულ   ერთობლივი პროგრამის  “კავკასისის რძე” ფარგლებში 2021 წლის 23 დეკემბერს 19:30 საათზე  გაიმართება  შეხვედრა ვეტერინარია-მეცხოველეობის მიმართულების სტუდენტებთან  თემაზე: “მეტი ახალგაზრდა ვეტერინარიისა და მეცხოველეობის განვითარებაში”  დადისტანციურად, მისამართზე:

https://zoom.us/j/92777137496?pwd=R3JPRWd3alJ4R1ViS1dLcXRhTDdiQT09

შეხვედრის მიზანია ვეტერინარია-მეცხოველეობის მიმართულების სტუდენტების აქტიური ჩართულობა მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის დარგის განვითარებაში.