ცხადდება დამატებითი მიღება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე -18 ოქტომბრამდე

ახალქალაქი

კომპიუტერული ქსელი და სისტემები -მეოთხე დონე (საშუალო);  (პროგრამა,რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები.  მხოლოდ საბაზო განათლების მქონე პირთათვის):7 ადგილი

სატყეო საქმე- მეოთხე დონე (საშუალო); (სრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის) -17 ადგილი

სატყეო საქმე – მეოთხე დონე (საშუალო); (პროგრამა,რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები. მხოლოდ  საბაზო განათლების მქონე პირთათვის): 20  ადგილი

ელექტროობა – მეოთხე დონე (საშუალო) ,(სრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის)  3 ადგილი

ელექტროობა – მეოთხე დონე (საშუალო), (პროგრამა,რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები. მხოლოდ  საბაზო განათლების მქონე პირთათვის):   9 ადგილი

მებოსტნე  – მესამე დონე   18 ადგილი

პროფესიულ პროგრამებზე  ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციის   ვადები   –  14.10.2022-18.10.2022 

რეგისტრაციის ვებ- გვერდი :  www.vet.emis.ge/

მესამე დონის  და მეოთხე დონის პროფესიულ პროგრამებზე სწავლების მსურველების შერჩევა განხორციელდება უნივერსიტეტის მიერ. 

შერჩევის თარიღები და შეფასების მეთოდები  გადმოგეგზავნებათ იმ ელექტრონულ ფოსტაზე, რომლითაც დარეგისტრირდით პროგრამის არჩევისას.

პროფესიულ პროგრამებზე სწავლა დაიწყება-  08.11.2022