ცხადდება მიღება პროფესიულ პროგრამებზე

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2022 წელს აცხადებს მიღებას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

📌ახალქალაქი

🔷ბუღალტრული აღიცხვა – მეხუთე დონე 17-ადგილი

🔷კომპიუტერული ქსელი და სისტემები -მეოთხე დონე (საშუალო); (პროგრამა,რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები. მხოლოდ საბაზო განათლების მქონე პირთათვის): 8 ადგილი

🔷სატყეო საქმე- მეოთხე დონე (საშუალო); (სრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის) – 13 ადგილი

🔷სატყეო საქმე – მეოთხე დონე (საშუალო); (პროგრამა,რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადიგანათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები. მხოლოდ საბაზო განათლების მქონე პირთათვის): 20 ადგილი

🔷ელექტროობა – მეოთხე დონე (საშუალო) ,(სრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის) 6ადგილი

🔷ელექტროობა – მეოთხე დონე (საშუალო), (პროგრამა,რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადიგანათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები. მხოლოდ საბაზო განათლებისმქონე პირთათვის): 15 ადგილი

🔷მებოსტნე – მესამე დონე 20 ადგილი

📌ახალციხე

🔷ბუღალტრული აღიცხვა – მეხუთე დონე 15-ადგილი

🔷საექთნო განათლება- მეხუთე დონე 14-ადგილი

პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციის ვადები – 02.05.2022 22.08.2022

რეგისტრაციის ვებ- გვერდი : www.vet.emis.ge/

მეხუთე დონის პროფესიულ პროგრამებზე სწავლების მსურველებისთვის სავალდებულოა პროფესიულ ტესტირების გავლა საგამოცდო ცენტრებში.

მესამე დონის და მეოთხე დონის პროფესიულ პროგრამებზე სწავლების მსურველებისშერჩევა განხორციელდება უნივერსიტეტის მიერ.

შერჩევის თარიღები და შეფასების მეთოდები გადმოგეგზავნებათ იმ ელექტრონულ ფოსტაზე, რომლითაც დარეგისტრირდით პროგრამის არჩევისას.

პროფესიულ პროგრამებზე სწავლა დაწყება – 08.11.2022

საკონტაქტო ინფორმაცია: 591 411 285 ნუნუ ჭაღიაშვილი