წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნები-შედეგები

სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში  წევრთა ასარჩევად ჩატარებული არჩევნების ოქმები, 23 აპრილი:

ოქმი 1

ოქმი 2

ოქმი 3

ოქმი 4

ოქმი 5

ოქმი 6