აბიტურიენტთა რეგისტრაცია 2021-2022 სასწავლო წლისთვის

აბიტურიენტებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ 2021 წლის 1 სექტემბრიდან 26 სექტემბრის ჩათვლით ელექტრონულად

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9p7wrs10mDoNVDhLgnB35Lo6YQh0OczBh1wOwOm6n3yyE_Q/closedform?fbclid=IwAR1wh_fNFR3Blc25VDijrfGy9DGBFq3pkZYPuVEq0rYVlhOuOxQgINFFpG4

რეგისტრაციისთვის საჭირო ასატვირთი დოკუმენტაცია:

  1. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის შემთხვევაში – პასპორტის (ან პირადობის მოწმობის) სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი;

  1. ერთიანი ეროვნული გამოცდების საგამოცდო ბარათის ასლი;
  2. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ატესტატი.

უცხოეთში მიღებული სრული ზოგადი განათლების შემთხვევაში – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული დოკუმენტი განათლების აღიარებაზე;

  1. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (მხოლოდ ვაჟებისთვის);
  2. ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსია (CD).

 

შენიშვნა: თუ რეგისტრაციის პერიოდისთვის, აბიტურიენტს არ შესრულებია 18 წელი, აუცილებელია მშობლის (მეურვის ან მზრუნველის) მონაწილეობა რეგისტრაციის პროცესში.

 დოკუმენტაციის ატვირთვა რომ შეძლოთ აუცილებლად უნდა გქონდეთ gmail-ის ფოსტა, ატვირთვის პროცესის დაწყებამდე შედით ჯერ ფოსტაზე და შემდეგ დაიწყეთ რეგისტრაცია. 

საკონტაქტო ტელეფონი: 577 98 77 84;  577 98 77 29

ელ-ფოსტა: [email protected];