014

 მნიშვნელოვანი თარიღები:

საშობაო არდადეგები – 2022  წლის   25 დეკემბერი – 9 იანვარი

 საგამოცდო სესიების პერიოდი – 2022  წლის  10 – 28 იანვარი

არდადეგები – 2022  წლის 31 იანვარი – 6 თებერვალი.

დამატებითი საგამოცდო სესიის პერიოდი – 2022  წლის  7 -18 თებერვალი