რექტორის არჩევნებში მონაწილე კანდიდატის სამოქმედო გეგმის საჯაროდ განხილვა

სსიპ – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნები ჩატარდება 2022 წლის 31 იანვარს 12:00 საათზე.


 რექტორის არჩევნებში მონაწილე კანდიდატის პროფესორ მაკა ბერიძის მიერ წარდგენილი სამოქმედო გეგმის საჯაროდ განხილვა დანიშნულია 2022 წლის 27 იანვარს 12 საათზე, მისამართზე https://zoom.us/j/95459002869?pwd=RUhKdjlNUks0VENJUVp6SW1mRzJuUT09