2019წლის კურსდამთავრებულთა დიპლომები გასაცემად მზადაა

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
2019 წლის კურსდამთავრებულთა ს ა ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ო დ!

დამზადებულია და გაიცემა 2019 წლის ყველა კურსდამთავრებულის დიპლომი: მაგისტრატურის, ბაკალავრიატის, პროფესიულის (2018 წლის 17 დეკემბერი), მასწავლებელთა მომზადების სერთიფიკატები, განმეორებით დაბეჭდილი (დახარვეზებული) დიპლომები.
დიპლომები გაიცემა I კორპუსში, მესამე სართული, ოთახი 303;
დიპლომის ღირებულებაა 20 ლარი;
საბანკო რეკვიზიტია 709037519.
გისურვებთ წარმატებებს!